Lytt til teksten
a a a
Utskriftsvennlig versjon Tips en venn

Internasjonal klasse på STUSP, skoleåret 2016-2017

Også dette skoleåret har vi en egen internasjonal klasse på studiespesialiserende 

 

 

For syvende året på rad har vi på Malakoff en internasjonal klasse på STUSP. 

 

Internasjonal klasse skoleåret 2016-2017

 

Undervisningen foregår på norsk, med norske vanlige lærebøker og prøver på norsk. I tillegg vil en del oppgaver vil bli gitt på engelsk, noen presentasjoner vil måtte holdes på engelsk og en del fagord skal oversettes til engelsk slik at de blir fortrolige med de engelske fagordene når de begynner på videre studier og skal lese engelske lærebøker. Vi vil også få inn eksterne foredragsholdere som foreleser på engelsk. Elevene vil møte internasjonale eksempler og problemstillinger i fagene sine.

Gjennom e-Twinning vil elevene få kontakt med en klasse elever i Eindhoven, Nederland, og jobbe med felles oppgaver og problemstillinger rundt et tema.  I november reiser hele klassen på utveksling til Eindhoven, og etter nyttår blir det gjenbesøk

 

 


Hvorfor internasjonal klasse på Malakoff? Malakoff er en ELOS-skole, og dette forplikter til internasjonalt fokus i undervisningen. Kunnskap om andre land og kulturer fremmer toleranse og forståelse. Dette blir stadig viktigere i den globaliseringens tid vi lever i. Vi ønsker å gi motiverte elever en ekstra utfordring og dimensjon i opplæringen sin, og tror dette vil være lærerikt og inspirerende, og ikke minst nyttig for fremtidige studier.Regjeringens målsetting:
Internasjonalisering av utdanning og forskning
Kunnskap og utdanning blir i økende grad internasjonalisert. Regjeringen har som målsetning at Norge skal hevde seg internasjonalt innen utdannings- og forskningssektoren. Vi skal være en aktiv, kunnskapsrik aktør og profilere Norge som et moderne kunnskapssamfunn. Samtidig som vi kan lære av andre land, kan vi ha kunnskaper og erfaringer som andre kan ha interesse av. Vi har høy kompetanse på en rekke felt, men vi kan selvsagt alltid bli bedre. I dagens kunnskapssamfunn må vi hele tiden sette oss nye mål og strebe etter fornying.

 

ELOS (Education stretching borderes) er et nettverk av skoler i Europa som driver aktivt med internasjonalisering. I Norge er 12 skoler med i dette nettverket. Et nettverk som er nyttig for erfaringsutvekslinger og nye ideer og kontakter.


e-Twinning er en vel av EU¿s skoleprogram for internasjonalt samarbeid mellom elever og lærere. E-Twinning er en elektronisk plattform for elevsamarbeid i et lukket forum. Det ligger ikke noen økonomiske midler i e-Twinning, men kontakt via e-Twinning kan utvides til å bli et Comenius-prosjekt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publisert: 12.09.2012      Sist endret: 01.11.2016