Lytt til teksten
a a a
Utskriftsvennlig versjon Tips en venn

Internasjonalisering

På denne siden vil vi presentere noen av våre internasjonale studieturer med elevgrupper til forskjellige land.

Internasjonal klasse 2014-2015 noen 3.jpg

Internasjonalisering

Verden endrer seg raskt både kulturelt, sosialt og politisk. Internasjonalisering er derfor et viktig skolepolitisk mål, både nasjonalt og i Østfold fylkeskommune. Internasjonalisering har lenge vært et prioritert satsningsområde på Malakoff. Når det gjelder antall studieturer pr. år er vi blant de ledende videregående skoler i Østfold. Studieturer er en viktig metode for å anvende språkfag, skaffe seg kulturkunnskap og internasjonal handlingskompetanse. Hvert år reiser mange av Malakoffs elever og lærere på studietur til England/Skottland, Tyskland, Frankrike og Spania. I tillegg til Europa har vi partnerskoler i USA og Sør-Afrika, samt kontakter i Guatemala. De fleste turene er tilbud til elever på studiespesialisering, men vi har også etablert kontakt med skoler/praksisplasser i Tallin/Estland og Ratingen/Tyskland.  Her får elevene dokumentert sin studietid med Europass. Vårt siste prosjekt er studietur til Hong Kong/Kina. Malakoff er ELOS skole, (education stretching borders) som har et felles rammeverk for europeisk kompetanse.  Vi har gjennom flere år deltatt i Leonardo Da Vinci (profesjons- og yrkesopplæring) og Comenius- program - viktige sektorer innenfor EUs program for livslang læring.

Vi er også utvekslingsskole for tyske elever som hospiterer på yrkesfaglige utdanningsprogram.  For å opprettholde samarbeidet med utenlandske skoler gjennom året brukes eTwinning og andre sosiale medier. I forbindelse med besøk/gjenbesøk lager elevene egne presentasjoner rundt forskjellige tema. De overordnede målene ved internasjonalisering er å 

  • øke språkkompetansen og de digitale ferdighetene
  • utvikle kunnskap og forståelse for kultur og språklig mangfold
  • få grunnleggende handlingskompetanse i et flerkulturelt studie- og arbeidsliv
  • bli bevisst på globale utfordringer, internasjonal solidaritet og vårt felles miljøansvar

Disse målene når Malakoff vgs ved å øke elevmobiliteten og omfanget av partnerskap med skoler i forskjellige deler av verden.  På Malakoff vil elevene erfare at den globale dimensjonen inkluderes i opplæringen.   

Sølve Tegner Stenmark fagleder/ansvarlig internasjonalisering    

Tur til frankrike.pdf

Internasjonal klasse

Island 2015: 

Rapport om studieturen til Reykjavik .pdf

Elevenes rapporter fra Island 2015.pdf

 

Elektrolærere på studietur 2015

Utvekslingsprosjektet Early School Leaving

 

 

    

Sist endret 21.10.2016