Lytt til teksten
a a a
Utskriftsvennlig versjon Tips en venn

Aktuelle lenker

Aktuelle linker for søk på internett

PORTAL

Pålogging til læringsportalen, Østfold fylkeskommune.
FRONTER Virtuell skole med klasserom, korridorer, fellesrom og privatrom for elever og lærere.
ENGELSK-LENKER Et sted å være for de som studerer engelsk språk og kultur. Lenker til forelesninger og filmer som er pensumrelaterte.
   
Språkveielederen Språkveilederen www.book2.de er et ideellt prosjekt som ønsker å oppmuntre til læring av språk.

STARTSIDEN

En god startside for søk på internett. Inneholder de fleste søkermotorer samt linker til en mengde emner.

BIBLIOTEK

Hjemmeside for skolebiblioteket i Østfold. En god startside for boksøk og med mange interessante linker mot internett.

FN-SAMBANDET FN-sambandet er et uavhengig informasjonssenter med FN og internasjonale spørsmål som arbeidsområde.
SKOLE-PORTEN Hjemmeside for alle landets skoler. Inneholder informasjon om elevutviklingen de siste årene, ulike data  og resultater knyttet opp til den enkelte skole.
SKOLE-NETTET På skolenettet skal eleven finne lenker, stoff og ressurser som er mer tilpasset sin egen aldersgruppe, mens læreren skal finne innhold som er rettet mot sin hverdag.

NETT-
GYMNASET

Lenkesamlingene oppdateres kontinuerlig av lærere ved NettGymnaset og er i all hovedsak relatert til gjeldende læreplaner.

LÆRINGS-
SENTERET

Nasjonalt senter for læring og utdanning. Her finner du blandt annet oppdaterte læreplaner og link videre til skolenettet...

KUNNSKAPS- NETTET

Mange skolerelaterte linker, blant annet A-tekst, Språktårnet, Realfagsparken..

UTDANNING Utdanning.no er en portal om alle studier i Norge. Portalen har også mange andre nyttige ressurser for elever, lærere og rådgivere, for eksempel en egen rådgivningstjeneste og en samling med over 3000 nettbasserte fagressurser.

NORGESUNIV ERSITETET

En felles ingang til informasjon om flere titall av landets  utdanningsinstitusjoner og mange hundre arbeidslivsrelaterte kurs.

ELEVORG. I ØSTFOLD

Hjemmesiden til elevorganisasjonen i Østfold.

OK Øst

 

OK Øst er et samarbeidsorgan som består av ti opplæringskontor som bistår bedrifter med å skaffe lærlinger og søkere til å finne lærepass.

Adressen er; http://www.okøst.no/.

 

 

 

 

 

Sist endret 01.03.2011