Fokusnyhet

Nyheter

  • Fire elever som oppnådde beste resultater og minst fravær i løpet av sine tre skoleår på Malakoff videregående skole. Flott fest for avgangselever
    Det ble både høytidelig og hyggelig da Malakoff satte pris på sine flotte avgangselever mandag 18.juni.
  • Pål Qvigstad-Jensen er byggforvalter på Malakoff og sørger for at vi får beholde sertifikatet som Miljøfyrtårn, blant annet ved å sørge for riktig avfallshåndtering. Malakoff et Miljøfyrtårn
    Malakoff videregående skole er et sertifisert Miljøfyrtårn. Det betyr at vi har fått godkjent måten vi jobber på i forhold til arbeidsmiljø...