Mangfoldige Malakoff

torsdag 14. mars 2019, 12.00 - 15.00

Informasjon

Tema: "Glede fra A til Å"

Mangfoldige Malakoff er et kulturarrangement hvor vi får vist fram det store mangfoldet vi har på skolen. Det startet med at ulike nasjoner viste fram sin kultur. Dette ønsker vi å fortsette med. I tillegg betyr mangfold så mye mer; vi har mye å feire og mye å glede oss over. Derfor vil vi ha fram flere sider ved mangfoldet. Mangfoldet handler både om den enkelte og om fellesskapet.

 

* Det å være stolt av meg selv og den jeg er

* Av hele meg og alle mine sider

* At vi er forskjellige

* Det gode sosiale miljøet vi har sammen

* Alle aktivitetene vi har her

 

Det handler om mye, det handler om "Glede fra A til Å"

Sted

Gymsalen
 

Kontakt

Skolen
 

Legg til hendelsen i din kalender