Aktuelt

Velkommen som elev ved Malakoff videregående skole!

Rektor og alle ansatte ønsker deg velkommen som elev ved Malakoff videregående skole! Det er like før et nytt skoleår med fokus på læring tar til – både for nye og for «gamle» elever. Alle møter mandag 17. august, men for  at ikke for mange elever skal samles i gymsalen samtidig, er oppmøtetidene delt opp på ulike trinn og utdanningsvalg. 

Klikk for stort bildeRektor Svein Hykkerud ønsker velkommen til skolestart på Malakoff ! Merete Kildahl  

Vær oppmerksom på busstreik

Kommer ikke skolebussen? Sjekk saken om busstreik i Oslo og Viken og meld fra til lærer hvis du ikke kommer deg til skolen.    

Var du avgangselev på videregående i vår og fikk ikke bestått?

Nå tilbyr Viken fylkeskommune intensivkurs for elever som gikk ut av videregående våren 2020 og fikk ikke vurdert (IV) eller karakteren 1 i ett eller flere fag. Du får hjelp til å fullføre og bestå, og kan sikre deg studie- eller yrkeskompetanse. Oppmeldingsfristen er 15. september, og du avlegger eksamen i november–desember.  

Foresatte har ennå ikke tilgang til VIS Visma InSchool

Av hensyn til personvernet kan vi ikke hente informasjon om foresatte til elever over 18 fra det sentrale folkeregisteret til Visma InSchool (VIS). Det medfører at leverandøren må lage en ny løsning der elevene selv kan gi foresatte tilgang. Vi må derfor dessverre utsette å gi foresatte, også til elever under 18 år, tilgang til VIS. Vi håper at vi kan gi foresatte tilgang før høstferien .  

Unntak fra fraværsreglene

Som en følge av koronasitasjonen har Kunnskapsdepartementet vedtatt et midlertidig unntak fra reglene om fraværsgrensen og reglene om føring av fravær. Unntaket innebærer at legeerklæring kan erstattes med egenmelding (melding fra foresatte for elever under 18 år). I tillegg kan elever frem til 1. november søke om at fravær av helsegrunner ikke skal føres på vitnemålet.       

Science-onsdag starter opp

Onsdag 2.september starter det populære tilbudet om science-onsdag opp igjen. Det betyr leksehjelp eller hjelp til forberedelse og fordyping i matte og alle realfag for alle elever.    

Foreldremøter vg1

Malakoff ønsker foresatte på vg1 velkommen til klassevise møter mellom 8. og 15.september.  

Aktive bli-kjent dager

Midgard Vikingsenter, Lystlunden i Horten, Gamlebyen i Fredrikstad og Våler aktivitetspark. Her ble elevene på vg1 studiespesialisering bedre kjent sist uke.     

Ikke felles foreldremøte på Malakoff i høst

På grunn av smittevern må foreldremøtene deles opp klassevis. Foresatte på vg1 blir invitert til informasjonsmøte med kontaktlærerne tidlig i september.  

Breddeidrett på vg1 studiespesialisering

Nytt i år på Malakoff er at du som elev på Vg1 Studiespesialisering kan velge et programfag som heter Breddeidrett. Faget er på 5 uketimer. Det betyr at du derfor får 35 timers undervisning i uken på Vg1. Men du kan dermed også få 5 timer færre på Vg2 eller Vg3.

Smitteverntiltak ved skolestart på Malakoff

Vi starter skoleåret med smittevernnivå GULT, og fortsetter altså dugnaden med å hindre at Covid-19 får spre seg. Vi må fortsette å vaske hendene ofte og holde avstand.  

Til toppen