Aktuelt

Elevrådstyret 2020/2021

Det nye elevrådstyret for dette skoleåret er valgt. Det skjedde på det årlige elevrådseminaret på Malakoff.   

Vær oppmerksom på busstreik

Kommer ikke skolebussen? Sjekk saken om busstreik i Oslo og Viken og meld fra til lærer hvis du ikke kommer deg til skolen.    

Var du avgangselev på videregående i vår og fikk ikke bestått?

Nå tilbyr Viken fylkeskommune intensivkurs for elever som gikk ut av videregående våren 2020 og fikk ikke vurdert (IV) eller karakteren 1 i ett eller flere fag. Du får hjelp til å fullføre og bestå, og kan sikre deg studie- eller yrkeskompetanse. Oppmeldingsfristen er 15. september, og du avlegger eksamen i november–desember.  

Unntak fra fraværsreglene

Som en følge av koronasituasjonen har Kunnskapsdepartementet vedtatt et midlertidig unntak fra reglene om fraværsgrensen og reglene om føring av fravær. Unntaket innebærer at legeerklæring kan erstattes med egenmelding (melding fra foresatte for elever under 18 år). I tillegg kan elever frem til 1. november søke om at fravær av helsegrunner ikke skal føres på vitnemålet.       

Science-onsdag starter opp

Onsdag 2.september starter det populære tilbudet om science-onsdag opp igjen. Det betyr leksehjelp eller hjelp til forberedelse og fordyping i matte og alle realfag for alle elever.    

Foreldremøter vg1

Malakoff ønsker foresatte på vg1 velkommen til klassevise møter mellom 8. og 15.september.  

Aktive bli-kjent dager

Midgard Vikingsenter, Lystlunden i Horten, Gamlebyen i Fredrikstad og Våler aktivitetspark. Her ble elevene på vg1 studiespesialisering bedre kjent sist uke.     

Ikke felles foreldremøte på Malakoff i høst

På grunn av smittevern må foreldremøtene deles opp klassevis. Foresatte på vg1 blir invitert til informasjonsmøte med kontaktlærerne tidlig i september.  

Velkommen som elev ved Malakoff videregående skole!

Rektor og alle ansatte ønsker deg velkommen som elev ved Malakoff videregående skole! Det er like før et nytt skoleår med fokus på læring tar til – både for nye og for «gamle» elever. Alle møter mandag 17. august,  men for  at ikke for mange elever skal samles i gymsalen samtidig, er oppmøtetidene delt opp på ulike trinn og utdanningsvalg.   

Breddeidrett på vg1 studiespesialisering

Nytt i år på Malakoff er at du som elev på Vg1 Studiespesialisering kan velge et programfag som heter Breddeidrett. Faget er på 5 uketimer. Det betyr at du derfor får 35 timers undervisning i uken på Vg1. Men du kan dermed også få 5 timer færre på Vg2 eller Vg3.

Til toppen