Aktuelt

Aktive bli-kjent dager

Midgard Vikingsenter, Lystlunden i Horten, Gamlebyen i Fredrikstad og Våler aktivitetspark. Her ble elevene på vg1 studiespesialisering bedre kjent sist uke.     

Ikke felles foreldremøte på Malakoff i høst

På grunn av smittevern må foreldremøtene deles opp klassevis. Foresatte på vg1 blir invitert til informasjonsmøte med kontaktlærerne tidlig i september.  

Velkommen som elev ved Malakoff videregående skole!

Rektor og alle ansatte ønsker deg velkommen som elev ved Malakoff videregående skole! Det er like før et nytt skoleår med fokus på læring tar til – både for nye og for «gamle» elever. Alle møter mandag 17. august,  men for  at ikke for mange elever skal samles i gymsalen samtidig, er oppmøtetidene delt opp på ulike trinn og utdanningsvalg.   

Breddeidrett på vg1 studiespesialisering

Nytt i år på Malakoff er at du som elev på Vg1 Studiespesialisering kan velge et programfag som heter Breddeidrett. Faget er på 5 uketimer. Det betyr at du derfor får 35 timers undervisning i uken på Vg1. Men du kan dermed også få 5 timer færre på Vg2 eller Vg3.

Smitteverntiltak ved skolestart på Malakoff

Vi starter skoleåret med smittevernnivå GULT, og fortsetter altså dugnaden med å hindre at Covid-19 får spre seg. Vi må fortsette å vaske hendene ofte og holde avstand.  

Velkommen til skolestart!

Velkommen til et nytt skoleår på Malakoff! Her finner du en oversikt over når de ulike utdanningene og trinnene skal møte opp første skoledag.  

Til toppen