Aktuelt

Velkommen som elev ved Malakoff videregående skole!

Rektor og alle ansatte ønsker deg velkommen som elev ved Malakoff videregående skole! Det er like før et nytt skoleår med fokus på læring tar til – både for nye og for «gamle» elever. Alle møter mandag 17. august, men for  at ikke for mange elever skal samles i gymsalen samtidig, er oppmøtetidene delt opp på ulike trinn og utdanningsvalg. 

Klikk for stort bildeRektor Svein Hykkerud ønsker velkommen til skolestart på Malakoff ! Merete Kildahl  

Her er oppmøtetidene til de ulike trinnene og utdanningene:

  • Vg1 Studiespesialisering og kombinasjonsklassene møter i gymsalen kl. 09.00 
    Vg1 Helse- og oppvekstfag møter i gymsalen kl. 10.00. 
  • Vg1 Elektrofag, Bygg- og anleggsteknikk samt Teknikk og industriell produksjon møter i gymsalen kl. 11.00 
  • Vg2 Studiespesialisering og Vg2 yrkesfag (alle) møter kl. 09.30 direkte i klasserom, se oppslag på skolen. Vi har også rådgivere som har klasselister og som kan hjelpe.
  • Vg3 Studiespesialisering møter kl. 10.30 direkte i klasserom, se oppslag på skolen 
  • Vg3 Påbygging til generell studiekompetanse og Vg3 yrkesfag (alle) møter i gymsalen kl. 12.30

For at det ikke skal være for mange elever i fellesarealene, skal ingen møte for tidlig. Kantina vil være åpen, men ta gjerne med matpakke for å unngå kantine-kø de første dagene. Nye elever må ta med egen skolesekk. (Viken fylkeskommune har bestemt at den tidligere skolesekkordningen fra Østfold utgår.) Vi vil også minne alle elever på å søke om utstyrsstipend hos lånekassen.

Malakoff videregående skoles visjon er «best på mestring, miljø og mangfold».

Det betyr at vi innenfor et mang­fold av elever, lærere og utdanningsprogram jobber for å skape et godt læringsmiljø hvor alle opplever mestring.

Mestring er en individuell opplevelse. For noen betyr det toppkarakterer, for andre kan det bety fullført og bestått med varierende resultater – for andre igjen kan det være å oppnå kompetanse innenfor deler av en læreplan. Hos oss er alt like mye verdt, og vi vil hjelpe alle med å utnytte sitt potensial – faglig og personlig.

Du finner nyttig informasjon på skolens hjemmeside http://malakoff.vgs.no, blant annet ordensreglementet på flere språk. I løpet av de første skoledagene vil du også få mye informasjon av kontaktlæreren din. Noe er så sentralt at vi tar det med her. Det gjelder fraværsregler for videregående skole, datoer for møter med foresatte og informasjon om skolebøker, PC, parkering og Elevundersøkelsen.

1) Fraværsregler

Dersom du har mer enn 10 prosent udokumentert fravær i et fag, vil du som hovedregel ikke få karakter i faget. Det betyr at skoleåret ikke er bestått. Sykdom unntas fra beregning av 10 %-grunnlaget i et fag når det er dokumentert: Fravær av helsegrunner må i utgangspunktet dokumenteres med legeerklæring eller med dokumentasjon fra annen sakkyndig, som for eksempel fysioterapeut, tannlege eller psykolog. Deler av den obligatoriske kjøreopplæringen til førerkort klasse B unntas fra beregning av 10%-grunnlaget.

2) Møter med foresatte

Vi ønsker et godt samarbeid med foresatte, også med foresatte til elever over 18 år (se vedlagte samtykkeskjema), og inviterer til møter:

  • For Vg1 og Vg2 tirsdag 25. august 
  • Temamøte om russefeiring med foresatte til Vg3-elever, torsdag 27.august kl. 18.00. Politiet deltar. Det vil bli lagt ut informasjon om dette møtet på skolens hjemmeside.

Foresatte til elever i Vg1 og Vg2 vil bli kontaktet for samtale med kontaktlærer i uke 43 – 44.

3) Skolebøker og PC

Som elev ved skolen får du låne skolebøker og bærbar PC. Du må undertegne kontrakt hvor du forplikter deg til å ta vare på PC-en og levere den inn i god stand ved skoleslutt. Du må også skrive under avtale som gjelder lån av lærebøker. Både bøker og PC må erstattes hvis de ikke blir levert inn eller hvis de er skadet ved innlevering.

Alle nye elever vil få tilsendt et brukernavn på SMS før skolestart. Det er derfor viktig at du har tilgang til mobiltelefonnummeret som du brukte da du søkte om skoleplass. Når du mottar denne SMS-en følger du lenken og lager deg ditt personlige passord, lenken går til http://start.viken.no. Dersom aktivering av bruker feiler, anbefaler vi at du bruker Chrome på en PC. Det kan hende aktivering feiler hvis du bruker egennavn, stedsnavn, ‘123’ og liknende som passord – uten at du får beskjed om hva som er feil. Hvis du får problemer, kan du ta kontakt med IT-support på e-post brukerhjelp@viken.no.

Nye elever må skaffe sekk til bøker og PC selv. Elevskap til oppbevaring av skolesaker lånes ut i den grad skolen har ledige skap. Eleven må skaffe forsvarlig hengelås, og oppbevaring skjer på eget ansvar.

4) Parkering

Vi ber om at foresatte som kjører elevene til skolen ikke kjører inn på parkeringsplassen, men slipper elevene av utenfor skolens område. Mopeder og sykler parkeres på egne, oppmerkede plasser. Elever med egen bil kan parkere på parkeringstaket.

5) Elevundersøkelsen

Elevundersøkelsen er en årlig undersøkelse hvor elever får si sin mening om læring og trivsel på skolen. Resultatene er svært viktige for oss i arbeidet med å utvikle elevenes læringsmiljø. Ta kontakt med skolen dersom du ønsker å reservere deg fra å delta. Vi legger ut nærmere informasjon om Elevundersøkelsen på skolens hjemmeside før gjennomføringen i november/desember.

Når det gjelder smittevern viser vi til skolens hjemmeside og egen artikkel – www.malakoff.vgs.no.

På vegne av lærere, rådgivere, ledelse og alle andre ansatte ønsker jeg deg velkommen til et nytt skoleår. Vårt mål er at du skal møte mennesker på Malakoff som ser det gode du har ved deg og alt det fine du kan og behersker – og som også ser potensialet ditt, som ser at du kan strekke deg og komme deg videre hvis du og vi andre jobber sammen for at du skal utvikle kunnskap, ferdigheter og holdninger.

 

Vennlig hilsen

Svein Hykkerud
rektor

 

Her ligger hele brevet fra rektor (PDF, 186 kB).

Vær oppmerksom på busstreik

Kommer ikke skolebussen? Sjekk saken om busstreik i Oslo og Viken og meld fra til lærer hvis du ikke kommer deg til skolen.    

Var du avgangselev på videregående i vår og fikk ikke bestått?

Nå tilbyr Viken fylkeskommune intensivkurs for elever som gikk ut av videregående våren 2020 og fikk ikke vurdert (IV) eller karakteren 1 i ett eller flere fag. Du får hjelp til å fullføre og bestå, og kan sikre deg studie- eller yrkeskompetanse. Oppmeldingsfristen er 15. september, og du avlegger eksamen i november–desember.  

Foresatte har ennå ikke tilgang til VIS Visma InSchool

Av hensyn til personvernet kan vi ikke hente informasjon om foresatte til elever over 18 fra det sentrale folkeregisteret til Visma InSchool (VIS). Det medfører at leverandøren må lage en ny løsning der elevene selv kan gi foresatte tilgang. Vi må derfor dessverre utsette å gi foresatte, også til elever under 18 år, tilgang til VIS. Vi håper at vi kan gi foresatte tilgang før høstferien .  

Unntak fra fraværsreglene

Som en følge av koronasitasjonen har Kunnskapsdepartementet vedtatt et midlertidig unntak fra reglene om fraværsgrensen og reglene om føring av fravær. Unntaket innebærer at legeerklæring kan erstattes med egenmelding (melding fra foresatte for elever under 18 år). I tillegg kan elever frem til 1. november søke om at fravær av helsegrunner ikke skal føres på vitnemålet.       

Science-onsdag starter opp

Onsdag 2.september starter det populære tilbudet om science-onsdag opp igjen. Det betyr leksehjelp eller hjelp til forberedelse og fordyping i matte og alle realfag for alle elever.    

Foreldremøter vg1

Malakoff ønsker foresatte på vg1 velkommen til klassevise møter mellom 8. og 15.september.  

Aktive bli-kjent dager

Midgard Vikingsenter, Lystlunden i Horten, Gamlebyen i Fredrikstad og Våler aktivitetspark. Her ble elevene på vg1 studiespesialisering bedre kjent sist uke.     

Ikke felles foreldremøte på Malakoff i høst

På grunn av smittevern må foreldremøtene deles opp klassevis. Foresatte på vg1 blir invitert til informasjonsmøte med kontaktlærerne tidlig i september.  

Breddeidrett på vg1 studiespesialisering

Nytt i år på Malakoff er at du som elev på Vg1 Studiespesialisering kan velge et programfag som heter Breddeidrett. Faget er på 5 uketimer. Det betyr at du derfor får 35 timers undervisning i uken på Vg1. Men du kan dermed også få 5 timer færre på Vg2 eller Vg3.

Smitteverntiltak ved skolestart på Malakoff

Vi starter skoleåret med smittevernnivå GULT, og fortsetter altså dugnaden med å hindre at Covid-19 får spre seg. Vi må fortsette å vaske hendene ofte og holde avstand.  

Til toppen