Elever og ansatte i karantene

En ansatt har fått påvist smitte, og i dag er 2 Vg3-klasser med til sammen 57 elever og 11 ansatte ved Malakoff vgs satt i karantene.

Illustrasjon med grønn tavle og koronasymbol - Klikk for stort bilde Shutterstock  

Informasjon fra koronateamet i Moss kommune torsdag 05.11.2020:

Det er påvist covid 19 ved Malakoff Videregående skole. Smittesporing er i igangsatt. Kommuneoverlegen har nå satt berørte elever og lærere i karantene til og med fredag 13.11.2020.

Det er kun elev og lærer som er satt i karantene. Ikke husstanden til elev/lærer for øvrig.

Blir imidlertid elev/lærer som er nærkontakt, syk under karantenetiden, blir hele husstanden satt i karantene frem til prøvesvar til elev/lærer foreligger. Dersom husstanden til eleven eller lærer som er i karantene utvikler symptomer, anbefales det å ta en test.

Det tilbys test til elevene og de berørte lærerne mandag 09.11.2020. Det er kun ved utvikling av symptomer før oppsatt prøvedato at det anbefales å ta testen tidligere.

Testen er frivillig å ta. Derimot så anbefales vi at alle i karantene testes for effektiv smittesporing. Det er viktig at det ikke testes for tidlig, dette kan medføre at testen blir såkalt «falsk negativ»

Følg denne lenken for bestilling: https://www.moss.kommune.no/koronavirus/ved-mistanke-om-smitte-og-om-testing/

Kryss av i rubrikken «NÆRKONTAKT» og skriv klassetrinn og Malakoff.

Her følger lenker hvor du finner nyttig informasjon:

Råd til personer som er i hjemmekarantene

Om karantene på flere ulike språk

Du som er definert som nærkontakt skal være i karantene i 10 dager selv om en test for covid-19 får resultat “Ikke påvist”

Til toppen