Tilbake til rødt nivå fra mandag 1.mars

Følgende beskjed kom fra kommuneoverlegen søndag 28.februar:

På grunn av høyt smittetall og dominerende UK-variant i Moss har kommunelegen i dialog med Folkehelseinstituttet (FHI) besluttet rødt nivå ved de videregående skolene i kommunen fra og med mandag 1. mars. Rødt nivå vil foreløpig gjelde til 14.mars. Elever må sjekke i sine teams og se hvilke dager deres trinn og klasser skal møte på skolen og hvilke dager de skal ha hjemmeundervisning. 

Skolearbeid - Klikk for stort bildeElevene må følge med på ny informasjon på hjemmesiden og i Teams. Smittevernnivåene kan endre seg raskt på bakgrunn av smittesituasjonen. Pexels.com/CC0  

Malakoff vgs iverksetter plan for rødt nivå fra mandag 1. mars for alle klasser (også VO-klasser). Se beskjed fra k-lærer som legges ut i teams i løpet av søndag 28.februar.

Vi minner om smittevernreglene og at 1-meter gjelder i alle situasjoner på skolen! Er du syk eller i karantene så skal du ikke møte på skolen, men gi beskjed til k-lærer.

Her kan du lese mer om status og tiltak for korona i Moss kommune. Moss kommune korona.

Dette er smittevernreglene våre på Malakoff:

 • Det skal være antibac i alle klasserom og i fellesarealer.
 • Vi skal bruke antibac før og etter vi bytter rom/klasse.
 • Ved undervisningsøktens slutt skal lærer spraye pultene, og elevene tørke over.
 • Kun elever som er i klasserommet før lunsj, kan spise lunsj i klasserommet.
 • Det er ikke tillatt å oppholde seg i skolebygg hvor man ikke har eller skal ha undervisning.
 • Faglærer oppfordres til å flytte pause- og lunsjtidspunkt hvis mulig.
 • Faglærer må tydeliggjøre i sitt fag hvordan elevene generelt skal følge undervisning hjemmefra ved kortvarig fravær (f.eks NDLA, ASK, Teamsmøte).
 • Elever som blir langvarig borte fra skolen skal ha skriftlig avtale med fagleder/utdanningsleder om undervisning og vurdering.
 • Er det elever fra flere klasser i en gruppe, skal disse elevene sitte gruppert klassevis i rommet. Elevene skal ha faste plasser.
 • Syke elever skal ikke være på skolen. Det er ok dersom du har restsymptomer og er feberfri etter sykdom.
 • Alt helserelatert fravær er R-fravær.
 • Elever som følger undervisning hjemmefra skal ikke ha fravær, men fraværskode "!" Er eleven ikke tilstede på Teams-møter e.l., må faglærer sette fravær. 10%-regelen gjelder fremdeles for alt fravær som ikke skyldes helse.

Mvh rektor

Svein Hykkerud

Utdanningsdirektoratets oversikt over smitteverntiltak

Råd til personer som er i hjemmekarantene

Om karantene på flere ulike språk

Til toppen