Rødt nivå til og med 19.januar

Den nasjonale beslutningen om rødt tiltaksnivå for alle landets ungdomsskoler og videregående skoler gjelder til og med tirsdag 19. januar. Mer informasjon om videre tiltaksnivå i skoler kommer mandag 18. januar. Det betyr at bare cirka halvparten av elevene skal på skolen daglig. Alle må sjekke sine klasseteams for info om hvilken gruppe som skal møte når. 

Skolearbeid - Klikk for stort bildeDet er rødt nivå denne uka og trolig neste. Elevene må sjekke sine teams for å se hvilke dager de skal møte på skolen. Pexels.com/CC0     

Husk smittevernreglene våre:

 • Det skal være antibac i alle klasserom og i fellesarealer.
 • Vi skal bruke antibac før og etter vi bytter rom/klasse.
 • Ved undervisningsøktens slutt skal lærer spraye pultene, og elevene tørke over.
 • Kun elever som er i klasserommet før lunsj, kan spise lunsj i klasserommet.
 • Det er ikke tillatt å oppholde seg i skolebygg hvor man ikke har eller skal ha undervisning.
 • Faglærer oppfordres til å flytte pause- og lunsjtidspunkt hvis mulig.
 • Faglærer må tydeliggjøre i sitt fag hvordan elevene generelt skal følge undervisning hjemmefra ved kortvarig fravær (f.eks NDLA, ASK, Teamsmøte).
 • Elever som blir langvarig borte fra skolen skal ha skriftlig avtale med fagleder/utdanningsleder om undervisning og vurdering.
 • Er det elever fra flere klasser i en gruppe, skal disse elevene sitte gruppert klassevis i rommet. Elevene skal ha faste plasser.
 • Syke elever skal ikke være på skolen. Det er ok dersom du har restsymptomer og er feberfri etter sykdom.
 • Alt helserelatert fravær er R-fravær.
 • Elever som følger undervisning hjemmefra skal ikke ha fravær, men fraværskode "!" Er eleven ikke tilstede på Teams-møter e.l., må faglærer sette fravær. 10%-regelen gjelder fremdeles for alt fravær som ikke skyldes helse.

Jeg ønsker dere alle et riktig godt 2021, og velkommen tilbake på skolen!

Mvh rektor

Svein Hykkerud

Utdanningsdirektoratets oversikt over smitteverntiltak

Råd til personer som er i hjemmekarantene

Om karantene på flere ulike språk

Til toppen