Smittevern på skolebussen

Østfold kollektivtrafikk (ØKT) som kjører skoleskyss for blant andre Malakoff vgs er bekymret for fulle busser. De har intensivert renhold og desinfisering, men påpeker at også passasjerene må ta ansvar ombord.  

Tre ungdommer går mot rød buss - Klikk for stort bildeØstfold kollektivtrafikk er bekymret for økt smittefare når bussene er fulle og ber alle passasjerer ta hensyn. Christian Berset/Studio CB  

Skoleskyssen skjer i all hovedsak med det ordinære åpne busstilbudet og med blanding av elever fra ulike skoletrinn og med busslinjer som går innom mange kommuner og skoler. Det er avklart med helsemyndighetene at smittevernveileder for kollektivtrafikk gjelder for alle linjer som er åpne for ordinære reisende, inklusiv egne skolebusser. 

Smittevernveilederen fastslår at reisende, også elever, kan sitte skulder ved skulder også på rødt og gult nivå. Forsterkede tiltak i kollektivtrafikken betyr ikke at man skal sitte på annethvert sete, men derimot at man skal spre seg godt om bord, bruke sitteplasser fremfor ståplasser og dessuten spre seg på alle tilgjengelige avganger.

Dette skriver Østfold kollektivtrafikk i en melding til skolene:

Med raskt skiftende smittetrykk og endringer fra rødt til gult så endres også etterspørselen etter skoleskyss. Det er økt smitterisiko i flere kommuner i Østfold kollektivtrafikk (ØKT) sitt område. Mange skoler, elever og foresatte er bekymret for overfylte busser. I ØKT deler vi den bekymringen. 

Vår oppfordring til alle reisende, også i skoleskyssen er:

• Ikke reis kollektivt med mindre du må.

• Følg myndighetenes rutiner om hånd- og hostehygiene før, under og etter reisen.

• Bruk munnbind – påbudt i mange kommuner for alle over 12 år.

• Vis hensyn og hold en meters avstand når du venter på bussen.

• Gå inn bakdør på bussen, da fordøren er stengt. Du skal ikke vise skysskortet ditt til bussjåføren, men må alltid ha det med for kontroll.

• Vent på tur når du skal gå på- og av bussen, og hold en meters avstand.

• Utnytt alle seter og stå spredt på ståplassene slik at man unngår å stå tett sammen.

• Ikke beslaglegg seteplass med vesker eller lignende.

• Husk å feste setebeltet der slike finnes og ha det på under hele reisen.

• Dersom du er syk eller kan være smittet, skal du ikke reise med bussen.

Sjåførene skal i minst mulig grad være i kontakt med passasjerer. Sjåførene er likevel i en utsatt posisjon, siden de er eksponert for mange mennesker i løpet av en arbeidsdag. Tiltakene med avsperring av første dør, avstengning av billettmaskiner og avstengte soner foran i bussen er innført for å redusere smittefare.

Til toppen