Smitteverntiltak ved skolestart på Malakoff

Vi starter skoleåret med smittevernnivå GULT, og fortsetter altså dugnaden med å hindre at Covid-19 får spre seg. Vi må fortsette å vaske hendene ofte og holde avstand.

Bruk av anti-bac på hender - Klikk for stort bildeHusk å desinfisere hender. Vi må fortsatt tenke smittevern på skolen. Kelly Sikkema / Unsplash  

På GULT nivå kan vi ha bortimot ordinær undervisning i klasserommet, men vi må vaske utstyr, pult og stol når vi forlater rommet. Håndhilsing og klemming blir det ikke noe av, så vi får hilse med albuen.

Ved økning i smitte kan smittevernnivået heves til RØDT, og det vil få konsekvenser for hvordan vi driver undervisning i klasserom og verksteder.

Retningslinjene nedenfor gjelder på Malakoff vgs og gås gjennom av kontaktlærer i alle klasser. De er utarbeidet etter retningslinjene for GULT nivå fra udir.no:

 • Ingen syke skal møte på skolen
 • Vi unngår håndhilsing og klemming
 • Elever skal ha faste plasser i klasserommet når det lar seg gjøre, og flater skal desinfiseres ved bytte av klasserom/pult (f.eks. i programfagene). Kontaktlærer sørger for navnskilt på pultene i klasserom
 • Elevene kan sitte i klasserom og spise. Unntak fra dette er laboratorier og andre spesialrom. Lærere sprayer pulter før undervisning, elevene tørker med papir
 • Utenfor klasserommet bør ansatte og elever holde 1 meter avstand i alle situasjoner
 • Unngå trengsel og store forsamlinger
 • Elever skal vaske hender minst ved skolestart og ved bytte av klasserom/verksted
 • Kantina: Vi har bare èn kantine, og denne vil være åpen inntil videre, men sitteplassene vil være avsperret og skal ikke brukes. Salatbaren er stengt. Drikkefontenene er stengt.
 • Friminutt: ST holder i utgangspunktet på timeplanen sin, men i lange økter (f.eks. 3-timers økter) legges friminutt utenfor timeplanens friminutt i så stor grad som mulig. YF tilpasser pauser utenom de timeplanfestede pausene. Det legges spesiell vekt på å unngå at for mange elever har storefri samlet.
 • Biblioteket med tilhørende grupperom kan brukes av elevene omtrent som vanlig. Elever fra samme klasse/kohort kan sitte sammen i biblioteklokalene. Elevene må vaske bordene etter bruk. Det vil være vanskelig å overholde smittevernet i storefri, så da er biblioteket stengt. Sosiale aktiviteter som sjakk og andre spill kan vi dessverre ikke tilby nå
 • Grupperom: Ansvarlig lærer er ansvarlig for desinfisering (bruk sprayflasker fra klasserom dersom det ikke er plassert ut på grupperommet).

I tillegg har vår renholdsavdeling gode rutiner for forsterket renhold. 

Du kan lese mer om hva Utdanningsdirektoratet skriver generelt om korona og skolehverdagen ved å klikke på den blå lenkeknappen.

Takk for at du bidrar i dugnaden!

Med hilsen
Svein Hykkerud (rektor)

Til toppen