Unntak fra fraværsreglene

Som en følge av koronasituasjonen har Kunnskapsdepartementet vedtatt et midlertidig unntak fra reglene om fraværsgrensen og reglene om føring av fravær. Unntaket innebærer at legeerklæring kan erstattes med egenmelding (melding fra foresatte for elever under 18 år). I tillegg kan elever frem til 1. november søke om at fravær av helsegrunner ikke skal føres på vitnemålet. 

Illustrasjon med grønn tavle og koronasymbol - Klikk for stort bildeHvis du har fravær på grunn av helse, kan du fram til 1.november søke om at fraværet ikke kommer på vitnemålet. Shutterstock   

Vanligvis blir dokumentert fravær på grunn av sykdom unntatt 10 prosent-regelen, og kommer på vitnemålet. Fram til 1.november gjelder ikke fravær av helsemessige årsaker på 10%-reglen og kommer ikke på vitnemålet, men eleven må søke om omgjøring av fraværet.

Det er uansett viktig at elever deltar i undervisningen slik at faglærer får vurderingsgrunnlag. Dersom faglærer er bekymret for manglende vurderingsgrunnlag vil faglærer sende ut varsel om dette, og eleven må da ta kontakt å avtale hva som må gjøres for å få vurderingsgrunnlag og karakter i faget.

Eleven søker om omgjøring av fravær i VIS. (Visma in school) (se oppskrift i lenken under). Det må lastes opp dokumentasjon med søknaden, som underskrives av elev og foresatte dersom elever under 18 år.  Fraværskoden blir da satt til "R- Dokumentert fravær av helsegrunner 24.08-31.10.2020" 

Her er Egenmeldingsskjema (DOCX, 36 kB) du fyller ut.

Veiledning på Viken.no

Til toppen