Minoritetsspråklig rådgiver

Inger-Katrine Gravdahl er minoritetsspråklig rådgiver på Malakoff.

Minoritetsrådgiverne inngår som en del av myndighetenes forebyggingsarbeid mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse. Minoritetsrådgiveren skal bidra med konkret rådgivning og oppfølging i enkeltsaker og av enkeltelever, og med kompetanseheving av skolens ansatte, ansatte på andre skoler og i det offentlige hjelpeapparatet.

Ingse-Katrine Gravdahl - Klikk for stort bildeIngse-Katrine Gravdahl Merete Kildahl

Kontakt

Ingse-Katrine Gravdal
E-post