Sosialfaglig rådgiver fra NAV

Elisabeth Åkerland kan du komme til hvis du har behov for hjelp og veiledning i saker som ligger utenfor skolen, men som får konsekvenser for skolegangen din. For eksempel familie og nettverk, bolig- og hjemmeforhold, økonomi og rus. Hun kan også hjelpe deg med henvisning til hjelpeapparater i kommunen. Elisabeth finner du på rom B125.