Fokusnyhet

Koronasituasjonen: Alle skoler holdes fortsatt stengt. Skriftlig eksamen avlyst.

Regjeringen har besluttet at alle landets skoler fortsatt skal være stengt til og med 26. april. Fra 27. april åpner skoler fra 1. – 4. trinn, SFO og for yrkesfagelever i videregående skole som skal ut i lære neste skoleår. Dette ble bestemt av nasjonale myndigheter 7. april. Det betyr at all annen undervisning i videregående skole foreløpig vil skje digitalt. Yrkesfagelever vil få beskjed i god tid før 27.april hvordan skolehverdagen deres blir.

Mer informasjon finner du på www.udir.no/korona
Disse sidene oppdateres fortløpende med ny informasjon. Vi anbefaler alle å følge med jevnlig for å få med alle endringer.

Fra kunnskapsdepartementet meldes det at alle skriftlige eksamener i videregående skoler er avlyst våren 2020:

Alle eksamener for 10. trinn og alle skriftlige eksamener for videregående skole er avlyst

Regjeringen har besluttet å avlyse alle skriftlige og muntlige i eksamener på 10. trinn og alle skriftlige eksamener i videregående skole våren 2020. Alle elever får vitnemål selv om eksamen avlyses.

Regjering vil vurdere om det vil være mulig å gjennomføre muntlig eksamen. Beslutning om dette vil komme etter påske.

Eksamen for privatister utredes videre

Kunnskapsdepartementet ser nå på mulige løsninger for at privatistene skal kunne ta eksamen. Vi  legger ut informasjon så snart vi vet mer.

Les mer informasjon om avlysning av eksamen.  

Dette meldte Viken fylkeskommune da tiltakene startet 13.mars:

- Vi er inne i en situasjon nå som krever en nasjonal dugnad for å redusere smitteutbredelsen av korona. Derfor tar Viken fylkeskommune nye grep og fra og med i morgen fredag 13. mars flyttes all opplæring på de videregående skolene over på digitale arenaer. Elevene skal dermed ikke møte fysisk på skolen frem til påske, sier fungerende fylkesrådsleder Halvard Ingebrigtsen.

Les mer på viken.no Klikk for stort bilde