Slik blir gjenåpningen

Fra tirsdag 12. og onsdag 13. mai åpner vi skolen for alle elever. Av hensyn til smittevern og regler for avstand mellom elever og lærere vil noe av opplæringen fortsatt gis digitalt slik at ikke alle elever er på skolen samtidig og hver dag. Alle elever vil få beskjed av sin k-lærer om når de skal møte på skolen. Vi ser frem til å treffe dere igjen!

Klikk for stort bildeFra tirsdag 12.mai åpnes skolen for alle elever igjen, men på ulike tidspunkt. (arkivfoto) Trine Sirnes    

Vi legger stor vekt på at elever og ansatte skal ha en trygg hverdag på skolen. Vi følger veilederen om smittevern fra Utdanningsdirektoratet og lager lokale rutiner for organisering (timeplan, pauser, bruk av utearealer og verksted/klasserom), renhold og hygiene.

Vi ber elever og foresatte lese informasjonen under grundig. Ta kontakt med kontaktlærer ved spørsmål. Du kan også lese mer om de generelle tiltakene på Viken.no

Hvem skal møte på skolen?

Elever og ansatte skal komme på skolen:

 • Når de ikke har symptomer på sykdom.
 • Ved gjennomgått luftveisinfeksjon kan ungdommer og ansatte komme tilbake etter at de har vært symptomfrie i 1 døgn.
 • Hvis en i husstanden har symptomer på luftveisinfeksjon, men ikke bekreftet covid-19, skal eleven og den ansatte møte på skolen som normalt. Disse skal imidlertid gå hjem fra skolen dersom de får symptomer (se under).
 • Elever og ansatte med typiske symptomer på pollenallergi (kjent pollenallergi, rennende nese med klart nesesekret, rennende/kløende øyne) kan møte på skolen.

Hvis en i husstanden har symptomer på luftveisinfeksjon, men ikke bekreftet covid-19, skal eleven/den ansatte møte på skolen som normalt. Disse skal imidlertid gå hjem fra skolen dersom de får symptomer, som nevnt under. Etablerte hygienetiltak vil redusere risiko for smittespredning.

Elever og ansatte skal ikke komme på skolen:

 • Elever og ansatte skal selv med milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse, ikke møte på skolen. De skal holde seg hjemme til de har vært symptomfrie i 1 døgn.
 • Elever eller ansatte som har bekreftet covid-19: Skal være i isolasjon. Det er helsetjenesten som beslutter hvem som skal være i isolasjon og hvor lenge, etter råd gitt av Folkehelseinstituttet (se www.fhi.no). Retningslinjer til forskrift er gitt av Helsedirektoratet.
 • Elever eller ansatte som er nærkontakter/husstandsmedlem til en person med bekreftet covid-19: Skal være i karantene. Det er helsetjenesten som beslutter hvem som skal være i karantene og hvor lenge, etter råd gitt av Folkehelseinstituttet (se www.fhi.no). Retningslinjer til forskrift er gitt av Helsedirektoratet.

Dersom en elev blir syk i løpet av skoledagen, skal han eller hun dra hjem. Eleven bør ikke benytte offentlig transport, men bli hentet på skolen. Elevene skal vente på eget rom eller ute der det ikke er andre. Dette gjelder også for ansatte. Det er egne rutiner for rengjøring av rom der det har vært syke personer.

Vi henviser til helsemyndighetenes råd, for eksempel fhi.no når det gjelder elever med kronisk sykdom.

God hygiene

God hånd- og hostehygiene reduserer smitte ved alle luftveisinfeksjoner, også smitte med covid-19. Elever og ansatte bør ikke bruke håndsmykker og ringer.

Elever og ansatte skal vaske hender (grundig i minst 20 sekunder):

 • Før man drar hjemmefra og når man kommer hjem
 • Når man kommer til skolen
 • Etter hosting/nysing
 • Etter toalettbesøk
 • Før og etter måltider
 • Etter man kommer inn fra uteaktivitet
 • Etter kontakt med dyr
 • Ved synlig skitne hender

Alternativer til håndvask:

 • Viruset er følsomt for alkohol, og alkoholbasert desinfeksjon (håndsprit) er et alternativ hvis ikke håndvaskmuligheter er tilgjengelig.
 • Hånddesinfeksjon plasseres på steder der det ikke er håndvaskmuligheter (for eksempel ved hovedinngangen).
 • Alkoholbasert desinfeksjon er lite effektivt ved synlig skitne hender, da bør håndvask utføres.
 • Alkoholbasert desinfeksjon kan være egnet ved undervisning utendørs, etter at skitne hender først er rengjort med våtservietter.

Hostehygiene

 • Det anbefales å ha tørkepapir lett tilgjengelig til bruk for elever/ansatte. Har man ikke det tilgjengelig, anbefales det å bruke albuekroken når en hoster eller nyser.
 • Unngå å røre ved ansiktet eller øynene.

Fag som innebærer tett kontakt:

Dette gjelder kroppsøving. Aktivitetene i kroppsøving skal foregå ute og vi unngår aktiviteter med nær kontakt mellom elever. Aktivitetene vil ikke utløse behov for dusjing eller skifte av tøy.

Dette gjelder også fag innenfor helse- og oppvekst. For disse er det utarbeidet en bransjestandard/råd for opprettholdelse av smittevern. Disse vil være gjeldende også i læringssituasjonen. 

Godt renhold

Det er etablert forsterket renhold på skolen på alle utsatte områder, for eksempel blir pulter og utstyr, dørhåndtak, trappegelendre med mer rengjort minimum daglig. Toalettrom blir rengjort 2 – 4 ganger daglig.

Redusert kontakt mellom personer

Redusert kontakt med andre vil minske risiko for smitte fra personer som ikke vet at de er smittsomme.

Fysisk kontakt:

 • Håndhilsning og klemming skal unngås.
 • Unngå å stå eller sitte tett, og hold minst én meters avstand fra hverandre.
 • Alle må ta et ansvar for at større samlinger skal unngås. Vi vil fordele friminutt for ulike klasser. Elevene skal holde minst én meters avstand i alle situasjoner, også ute i friminuttene.
 • Friminutt – til ulike tider – skal holdes ute eller på verkstedet/klasserommet ved dårlig vær. Elevene skal ikke oppholde seg i ganger og på fellesarealer unødvendig.
 • Yrkesfagene som har inngang til verksteder direkte fra skolegården bruker disse etter avtale med faglærer.
 • Der det er mulig deles elevene i mindre grupper.

Begrense deling av mat og gjenstander:

 • Elevene må ha med egen mat og drikke. Kantinen er stengt inntil videre.
 • Elevene skal ikke dele mat og drikke.
 • Begrens deling av for eksempel skrivesaker, arbeidsverktøy, pc og lignende. Vi har rutiner for rengjøring av arbeidsverktøy.
 • Skolebøker kan fraktes mellom skolen og hjemmet, men bør ikke deles mellom elever.

Biblioteket:

 • Elevene kan ta kontakt med biblioteket på e-post: biblioteket-malakoff@ostfoldfk.no eller på telefon 97637570 (Lone) 97786338 (Else Dagfrid) for å gjøre avtaler om veiledning eller henting av bøker.
 • Biblioteket er åpent for utskrift der det er helt nødvendig.

Transport og skoleskyss:

 • Bruk av offentlig transport til og fra skolen begrenses der det er mulig.
 • Ved bruk av offentlig transport, bør elevene holde avstand til andre.
 • Ved bruk av skoleskyss, bør elevene sitte på annenhver plass i bussen. For eksempel kan det på en buss med fire sitteplasser per rad, sitte to ungdommer per rad med alternerende sitteplass vindu/midtgang. Elevene må holde minst en meters avstand mens de venter på bussen.

Spesielt for ansatte:

 • Bruke videokonferanser i stedet for fysiske møter med kolleger. Bruk av hjemmekontor er hovedregelen når det ikke er undervisning.
 • Holde avstand (minst en meter) til kolleger i møter og pauser. Personalrommet skal brukes minst mulig.
 • For å unngå ansamling utenfor klasseromsdørene, holdes disse ulåst. Der det er mulig bør også dørene stå åpne.
 • Begrense bruk av offentlig transport til og fra arbeidsplassen der det er mulig.
 • Vikarer skal unngå å jobbe på ulike skoler samme dag.

Kontakt

Sigrid Sandvand
E-post
Telefon 69 24 22 02
Mobil 419 08 443
Jan-Ivar Braathen
E-post
Telefon 69 24 22 03
Mobil 950 27 010