Informasjonssikkerhet er å behandle informasjon på en forsvarlig måte slik at vi er beskyttet mot hendelser som kan skade virksomheten og omdømmet vårt. Personvern er å behandle informasjonen som behandles kan knyttes til enkeltpersoner, på en forsvarlig måte.

Formålet med avviksbehandlingen er å få kunnskap om hendelser, uønsket adferd, funksjonalitetsfeil eller andre mangler som oppstår ved virksomhetene, slik at vi får lukket avviket, begrenset skaden og lære av hendelsen for å hindre liknende sikkerhetsbrudd.

I fylkeskommunen er vi opptatt av å behandle personopplysninger på en trygg måte. Erklæringen gir opplysninger om fylkeskommunens og underliggende virksomheters innsamling og behandling av personopplysninger i henhold til personopplysningslovens §§ 18-20.