Breddeidrett blir nytt programfag på vg1

Har du lyst til å gå studiespesialisering og liker aktivitet utenfor klasserommet, da kan det nye programfaget breddeidrett være et tilbud for deg. Fra neste skoleår tilbys dette som et programfag på vg1 på Malakoff.

Klikk for stort bildeTil høsten kan du velge breddeidrett som programfag på Malakoff. Trine Sirnes   

Programfaget breddeidrett er et tilbud til ungdom som ønsker allsidig aktivitet der de kan tilegne seg kunnskap om og ferdigheter i flere forskjellige aktiviteter og/eller idretter. De elevene som velger breddeidrett på vg1, kan velge et programfag mindre på Vg2 eller Vg3.

Breddeidrett favner bredt – både tradisjonelle idrettsaktiviteter, nye og alternative aktiviteter og helsefremmende trening går inn under begrepet. 

Opplæringen i faget skal gi elevene mulighet til å utvikle fysiske, psykiske og koordinative egenskaper gjennom bred og allsidig bevegelseserfaring. Faget skal gi den enkelte opplevelser, glede, mestring og utfordringer både individuelt og i sosiale fellesskap. Elevene skal utvikle kompetanse om hvordan de kan fremme sin egen helse og drive skadeforebyggende trening.

Programfaget blir på 5 timer per uke. Hvis du velger dette får du 35 timers skoleuke, men du kan da kutte ut et programfag seinere på Vg2 eller Vg3. Det meste av undervisningen vil foregå utenfor vanlige klasserom, i gymsalen og  idrettshaller.