Elevundersøkelsen i uke 48

Formålet med Elevundersøkelsen er at elever skal få si sin mening om læring og trivsel på skolen. I uke 48 skal den gjennomføres på Malakoff.

I uke 48 skal elevene gjennomføre Elevundersøkelsen 2018. - Klikk for stort bildeI uke 48 skal elevene gjennomføre Elevundersøkelsen 2018. Trine Sirnes

Elevundersøkelsen blir brukt til å si noe om hvordan elevene har det i norsk skole. Det er frivillig å svare og eleven kan velge å hoppe over spørsmål hvis de oppleves som ubehagelige, eller det er noen spørsmål eleven ikke vil svare på.

Resultatene fra undersøkelsen lagres forskriftsmessig, og benyttes av skoler, skoleeiere og den statlige utdanningsadministrasjonen som en hjelp til å analysere og utvikle elevenes læringsmiljø. Data fra undersøkelsen kan også bli brukt til forskningsformål av forskere som får utlevert grunnlagsdata. Deler av resultatene fra Elevundersøkelsen publiseres på Skoleporten.

Elevene som svarer, oppgir ikke navn, men det vil likevel i noen få tilfeller være en teoretisk mulighet for at den som behandler grunnlagsdataene, kan gjenkjenne enkeltpersoner som har svart (indirekte identifisering). Det er lagt opp til svært strenge regler for visning av resultater fra undersøkelsene. Data  skal aldri publiseres offentlig på en måte som gjør det mulig å gjenkjenne enkeltelever sine svar.

Vil du lese mer om undersøkelsen kan du gå inn på denne lenka til utdanningsdirektoratet.