Elevundersøkelsen kommer i uke 48

Elevene i norske skoler skal kunne si hva de mener om skolehverdagen sin. Derfor gjennomfører Utdanningsdirektoratet hvert år den store elevundersøkelsen.

Klikk for stort bildeElevundersøkelsen vil gjerne finne ut hvordan elevene har det på skolen sin. Trine Sirnes   

Elevundersøkelsen gir elevene mulighet til å si hva de mener om læring og trivsel på skolen. Resultatene fra undersøkelsen blir lagret og brukes av skoler, skoleeiere og den statlige utdanningsadministrasjonen for å analysere og utvikle elevenes skole- og læringsmiljø.

Data fra undersøkelsen kan også bli brukt til forskning og forskere kan få utlevert rådata fra undersøkelsen. Deler av resultatene fra Elevundersøkelsen publiseres på Utdanningsdirektoratets nettjeneste Skoleporten (skoleporten.udir.no).

Undersøkelsen skal gjennomføres over hele landet i uke 48.

Her kan du lese mer om hvordan undersøkelsen foregår og hvilke rettigheter elevene har i forhold til den: Informasjon om elevundersøkelsen fra Utdanningsdirektoratet.