Informasjon til elever og foreldre på yrkesfag vg2 og vg3

Mandag 27. april åpner skolen for elever på Vg2 og Vg3 yrkesfag. Vi åpner for opplæring i de tilfellene der det er strengt nødvendig med tanke på tilgang til verksteder og utstyr. Det vil si at elever ikke kan regne med å få alle verkstedtimer på verksted. I de fleste tilfeller vil vi dele klassene i mindre grupper. Utplassering i bedrift koordineres av kontaktlærer og er bare aktuelt når elev, skole og bedrift er enige om at det er forsvarlig. All teoriundervisning vil fortsatt foregå digitalt.

Klikk for stort bildeYrkesfagelever på vg2 og vg skal delvis få undervisning i verksteder igjen. Trine Sirnes    

Alle elever vil få beskjed av sin k-lærer om når de skal møte på skolen.

Vi legger stor vekt på at elever og ansatte skal ha en trygg hverdag på skolen. Vi følger veilederen om smittevern fra Utdanningsdirektoratet og lager lokale rutiner for organisering (timeplan, pauser, bruk av utearealer og verksted/klasserom), renhold, hygiene mv.

Vi ber elever og foresatte lese informasjonen under grundig. Ta kontakt med kontaktlærer ved spørsmål. Du kan også lese mer om de generelle tiltakene på Viken.no

Hvem skal møte på skolen?

Elever og ansatte skal komme på skolen:

 • Når de ikke har symptomer på sykdom.
 • Ved gjennomgått luftveisinfeksjon kan ungdommer og ansatte komme tilbake etter at de har vært symptomfrie i 1 døgn.
 • Hvis en i husstanden har symptomer på luftveisinfeksjon, men ikke bekreftet covid-19, skal eleven og den ansatte møte på skolen som normalt. Disse skal imidlertid gå hjem fra skolen dersom de får symptomer (se under).
 • Elever og ansatte med typiske symptomer på pollenallergi (kjent pollenallergi, rennende nese med klart nesesekret, rennende/kløende øyne) kan møte på skolen.

Hvis en i husstanden har symptomer på luftveisinfeksjon, men ikke bekreftet covid-19, skal eleven/den ansatte møte på skolen som normalt. Disse skal imidlertid gå hjem fra skolen dersom de får symptomer, som nevnt under. Etablerte hygienetiltak vil redusere risiko for smittespredning.

Elever og ansatte skal ikke komme på skolen:

 • Elever og ansatte skal selv med milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse, ikke møte på skolen. De skal holde seg hjemme til de har vært symptomfrie i 1 døgn.
 • Elever eller ansatte som har bekreftet covid-19: Skal være i isolasjon. Det er helsetjenesten som beslutter hvem som skal være i isolasjon og hvor lenge, etter råd gitt av Folkehelseinstituttet (se www.fhi.no). Retningslinjer til forskrift er gitt av Helsedirektoratet.
 • Elever eller ansatte som er nærkontakter/husstandsmedlem til en person med bekreftet covid-19: Skal være i karantene. Det er helsetjenesten som beslutter hvem som skal være i karantene og hvor lenge, etter råd gitt av Folkehelseinstituttet (se www.fhi.no). Retningslinjer til forskrift er gitt av Helsedirektoratet.

Dersom en elev blir syk i løpet av skoledagen, skal han eller hun dra hjem. Eleven bør ikke benytte offentlig transport, men bli hentet på skolen. Elevene skal vente på eget rom eller ute der det ikke er andre. Dette gjelder også for ansatte. Det er egne rutiner for rengjøring av rom der det har vært syke personer.

Vi henviser til helsemyndighetenes råd, for eksempel fhi.no når det gjelder elever med kronisk sykdom.

God hygiene

God hånd- og hostehygiene reduserer smitte ved alle luftveisinfeksjoner, også smitte med covid-19. Elever og ansatte bør ikke bruke håndsmykker og ringer.

Elever og ansatte skal vaske hender (grundig i minst 20 sekunder):

 • Før man drar hjemmefra og når man kommer hjem
 • Når man kommer til skolen
 • Etter hosting/nysing
 • Etter toalettbesøk
 • Før og etter måltider
 • Etter man kommer inn fra uteaktivitet
 • Etter kontakt med dyr
 • Ved synlig skitne hender

Alternativer til håndvask:

 • Viruset er følsomt for alkohol, og alkoholbasert desinfeksjon (håndsprit) er et alternativ hvis ikke håndvaskmuligheter er tilgjengelig.
 • Hånddesinfeksjon plasseres på steder der det ikke er håndvaskmuligheter (for eksempel ved hovedinngangen).
 • Alkoholbasert desinfeksjon er lite effektivt ved synlig skitne hender, da bør håndvask utføres.
 • Alkoholbasert desinfeksjon kan være egnet ved undervisning utendørs, etter at skitne hender først er rengjort med våtservietter.

Hostehygiene

 • Det anbefales å ha tørkepapir lett tilgjengelig til bruk for elever/ansatte. Har man ikke det tilgjengelig, anbefales det å bruke albuekroken når en hoster eller nyser.
 • Unngå å røre ved ansiktet eller øynene.

Fag som innebærer tett kontakt:

Dette gjelder fag innenfor helse- og oppvekst. For disse er det utarbeidet en bransjestandard/råd for opprettholdelse av smittevern. Disse vil være gjeldende også i læringssituasjonen.

Godt renhold

Det er etablert forsterket renhold på skolen på alle utsatte områder, for eksempel blir pulter og utstyr, dørhåndtak, trappegelendre med mer rengjort minimum daglig. Toalettrom blir rengjort 2 – 4 ganger daglig.

Redusert kontakt mellom personer

Redusert kontakt med andre vil minske risiko for smitte fra personer som ikke vet at de er smittsomme.

Fysisk kontakt:

 • Håndhilsning og klemming skal unngås.
 • Unngå å stå eller sitte tett, og hold minst én meters avstand fra hverandre.Tetthet i grupper:
 • Alle må ta et ansvar for at større samlinger skal unngås. Vi vil fordele friminutt for ulike klasser. Elevene skal ikke være i grupper på mer enn 5 i friminuttene og holde 1-2 meters avstand.
 • Friminutt skal holdes ute eller på verkstedet/klasserommet ved dårlig vær. Elevene skal ikke oppholde seg i ganger og på fellesarealer unødvendig.
 • Yrkesfagene som har inngang til verksteder direkte fra skolegården bruker disse etter avtale med faglærer.

Begrense deling av mat og gjenstander:

 • Elevene må ha med egen mat og drikke. Kantinen er stengt inntil videre.
 • Elevene skal ikke dele mat og drikke.
 • Begrens deling av for eksempel skrivesaker, arbeidsverktøy, pc og lignende. Vi har rutiner for rengjøring av arbeidsverktøy.
 • Skolebøker kan fraktes mellom skolen og hjemmet, men bør ikke deles mellom elever.

Transport og skoleskyss:

 • Bruk av offentlig transport til og fra skolen begrenses der det er mulig.
 • Ved bruk av offentlig transport, bør elevene holde avstand til andre.
 • Ved bruk av skoleskyss, bør elevene sitte på annenhver plass i bussen. For eksempel kan det på en buss med fire sitteplasser per rad, sitte to ungdommer per rad med alternerende sitteplass vindu/midtgang. Elevene må holde minst en meters avstand mens de venter på bussen.

Spesielt for ansatte:

 • Bruke videokonferanser i stedet for fysiske møter med kolleger. Bruk av hjemmekontor er hovedregelen når det ikke er verkstedsundervisning.
 • Holde avstand (minst en meter) til kolleger i møter og pauser.
 • Begrense bruk av offentlig transport til og fra arbeidsplassen der det er mulig.
 • Vikarer skal unngå å jobbe på ulike skoler samme dag.