Innovasjonscamp

Det skjer mye spennende og kreativt på fagdagene på Malakoff. Markedsføring og entrepenørskap hadde innovasjonscamp 27.september.

Klikk for stort bildeUtfra FNs bærekraftsmål skulle elevene tenke ut nye løsninger for Moss. Sille Solberg

Målsettingen med innovasjonscamp er å skape begeistring om bærekraftige byer og samfunn som tema. Opplegget arrangeres av Ungt Entreprenørskap og det er de som har utformet oppgaven.  

Det ble gitt ut tre alternative oppgaver. Den ene er å komme med forslag til fremtidens transportløsninger og/eller byutvikling i en utvalgt by eller tettsted. Den andre er å lage forslag til kampanje og tiltak som mobiliserer innbyggere til en mer bærekraftig livsstil og den tredje er å lage forslag til kampanje og tiltak som reduserer forbruk/bruk av ressurser. Alle oppgavene må ta utgangspunkt i ett eller flere av de 17 bærekraftsmålene til FN.

- Krevende og utfordrende, var kommentarene fra elevene på Malakoff. 

Oppdraget er gitt til 20 skoler i Oslo, Akershus, Østfold og Hedmark, deriblant Malakoff videregående skole. Det skal kåres èn vinner fra hver skole, som skal delta i en finale den 14. november i Bankettsalen i Oslo rådhus. I finalen skal de 3 beste løsningene kåres og premieres. De beste forslagene blir gitt til Oslo kommune og brukt i byplanleggingen. 

Klikk for stort bildeFaglærer Simon Paulsen og Sille Solberg fra Ungt entrepenørskap satte elevene i gang med å finne gode bærekraftige løsninger for Moss. Merete Kildahl

Klikk for stort bildeElevene startet med å lage tankekart over ideene sine. Sille Solberg Klikk for stort bildeFNs bærekraftsmål lå til grunn for oppgavene. Sille Solberg