Juks med legeerklæring blir avslørt

Malakoff har oppdaget noen få falske legeerklæringer og går ut med et lite varsel til elevene. -  I Oslo er en skoleelev dømt til fengsel for bruk av falske legeerklæringer. Det ønsker vi ikke skal skje hos oss, sier assisterende rektor, Jan Ivar Braathen.

- Elevene må være oppmerksomme på at forfalsking er et alvorlig lovbrudd, sier assisterende rektor Jan-Ivar Braathen. - Klikk for stort bilde- Elevene må være oppmerksomme på at forfalsking er et alvorlig lovbrudd, sier assisterende rektor Jan-Ivar Braathen. Merete Kildahl

Fraværsgrensen på 10 prosent har fått mye oppmerksomhet i media. Det siste oppslaget er en artikkel på nrk.no som viser til at en skoleelev i Oslo er dømt til fengsel for bruk av falske legeerklæringer.

- Det er viktig at elevene er oppmerksomme på fraværsgrensen og følger med på fraværsprosenten sin i Oppad. Hvis du begynner å få høyt fravær, snakk med faglærer eller kontaktlærer om årsaken til det. Og gå gjerne innom rådgiver, oppfordrer Jan-Ivar.

Det kreves dokumentasjon fra lege ved sykdom for at fraværet skal unntas 10 %-regelen, men elever bør ikke oppsøke lege ved sykdom før fraværet nærmer seg 10 prosent. Dersom du får over 10 prosent på årsfraværet i et fag, får du normalt ikke karakter i faget.

- Når det gjelder legeerklæringer må jeg understreke at det er svært alvorlig å forfalske dem. Vi har dessverre noen få eksempler på at det har skjedd på Malakoff. I Oslo er en skoleelev dømt til fengsel for bruk av falske legeerklæringer. Vi håper selvfølgelig at noe tilsvarende ikke skal skje her, sier Jan-Ivar.

Han vil gjerne fortelle om lovbruddet som fikk alvorlige konsekvenser for denne eleven i Oslo, slik at andre kan unngå det samme.

Den klare oppfordringen til elevene er at de må ta kontakt med lærer eller rådgiver, før fraværet blir 10 prosent. Ingen skal føle seg tvunget til å begå lovbrudd.

Les saken på nrk.no: Elev dømt til fengsel for falske legeerklæringer