Koronaviruset: Endringer i karantene-regler

Helsedirektoratet utvidet lørdag 7. mars anbefalingen om hvem som bør holde seg hjemme til å gjelde alle personer som har vært i områder med vedvarende smitte av koronavirus. Listen over disse områdene er nå oppdatert og utvidet. Malakoff videregående skole ber ansatte og elever som har vært i risikoområder om å holde seg hjemme i 14 dager etter hjemkomst – uavhengig av om de har symptomer eller ikke.

Klikk for stort bildeMalakoff vgs følger Folkehelseinstituttets retningslinjer i forhold til korona-viruset. CDC, Alissa Eckert   

Malakoff videregående skole følger med det opp folkehelsemyndighetenes tiltak for å bidra til at smitterisikoen tas ytterligere ned, av hensyn til sårbare grupper.

Anbefalingen om egenkarantene, hvis man har vært i områder med vedvarende smitte, omfatter å ikke gå på jobb eller skole, unngå reiser, ikke ta offentlig transport og unngå andre steder der man lett kommer nær andre.

Anbefalingen har også tilbakevirkende kraft. Det betyr at alle som har kommet hjem fra områder med vedvarende smitte i løpet av de siste fjorten dagene, bør holde seg hjemme til det har gått fjorten dager etter hjemkomst.

Se oppdatert liste over områder med vedvarende smitte på www.fhi.no .

Vi ber om at fravær på grunn av slik karantene meldes skole/arbeidsgiver snarest mulig.

Hvordan skal friske elever eller ansatte i karantene forholde seg til skolen:

Friske elever som nå bes om å gå i karantene skal ha et alternativt undervisningsopplegg de dagene de må være hjemme.

Friske ansatte uten symptomer på smitte oppfordres til å opprettholde så normal arbeidssituasjon som mulig gjennom å bruke de digitale samhandlingskanalene våre i Office 365.

Hold deg oppdatert:

Vi oppfordrer igjen alle til å holde seg løpende oppdatert om helsemyndighetenes anbefalinger, råd og føringer på Folkehelseinstituttets hjemmeside www.fhi.no

Det er denne informasjonen Viken fylkeskommune hele tiden legger til grunn for sine vurderinger. Se også spørsmål og svar på - https://helsenorge.no/sykdom/infeksjon-og-betennelse/sporsmal-og-svar-om-koronaviruset-og-sykdommen-covid-19