Malakoff inviterer til egen karrieredag

Torsdag 31. januar 2019 skal vi ha karrieredag på Malakoff for alle skolens elever.

Vi får besøk av 10 norske universiteter.

Hvilke muligheter har du til å videre utdanning? Karreieredagen på Malakoff kan kanskje hjelpe deg til å velge. - Klikk for stort bildeHvilke muligheter har du til å videre utdanning? Karreieredagen på Malakoff kan kanskje hjelpe deg til å velge.

 

De som vil vise seg fram og gi informasjon til elevene våre er blant annet: Forsvaret, folkehøyskolene, politiet, Fagskolen i Østfold, Opplæringskontoret og karrieresenteret i Østfold.

Målet er å gi elevene god informasjon om mulighetene deres, slik at de kan ta gode valg for videre utdanning.

I storefri mellom 11.30-12.00 vil Forsvaret holde en egen presentasjon i store kantina om muligheter for både førstegangstjeneste og utdanning.

I tillegg er det karrieretorg med alle utstillerne mellom 11.00-13.00 utenfor elevtjenesten og ved hovedinngangen.

Programmet er som følger:

 

Program

Torsdag 31.1.2019

08:20-11:00

Universitetsturnèstudieorienteringsdag

Påbygg og Vg3 studiespesialisering

11:00-12:00

Utdanningsmesse ved hovedinngang og rådgiverne

Studiespesialisering Vg1, Vg2, Vg3 og påbygg

11:30-12:00

Forsvaret informerer

For alle elever i store kantinen

12:00-13:00

Utdanningsmesse ved hovedinngang og rådgiverne

Yrkesfag Vg1, Vg2 og Vg3

12:30-13:00

Opplæringskontoret, veientil læreplass

For alle elever i store kantinen

Alle elever kan besøke utstillere i storefri. Hele elevtjenesten vil være til stede.  

Her kan du se mer om universitetsturnèen:

 

Velkommen!

Kontakt

Kitt Bendix Marthinsen
E-post
Telefon 69 24 22 20