Midlertidig unntak om legeattest

Det er innført midlertidig unntak fra krav til legeattest ved sykdomsfravær i videregående skole. Bakgrunnen for dette er at helsepersonell må prioritere annet arbeid, blant annet med koronaviruset.

Klikk for stort bildeDu kan levere egenmelding i stedet for legeerklæring en periode framover. Helsesmart.no   

Fra 4. mars 2020 og ut skoleåret vil elever som har fravær av helsegrunner slippe å gå til fastlegen for å få dokumentert fraværet. Fra skolestart høsten 2020 vil de vanlige kravene til dokumentasjon igjen være gjeldende.
Bakgrunnen for dette er at helsepersonell må prioritere annet arbeid, blant annet med koronaviruset.


Hvordan melder og dokumenterer elevene fravær:
• Sykefravær skal meldes til kontaktlærer, fortrinnsvis i Oppad, senest første sykdomsdag. Alternativt kan e-post eller telefon brukes.
• Sykefraværet skal dokumenteres med egenmelding (skjema fås av kontaktlærer eller i resepsjonen) og leveres kontaktlærer senest 1 uke etter sykefraværet.
• Elever som ikke er myndige må ha underskrift av foresatte.


Presiseringer:
• Det er ingen endring i reglene for hvilket fravær som skal føres på vitnemål/kompetansebevis. Hovedregelen er at alt fravær, også fravær ved dokumentert og udokumentert sykdom, føres på vitnemålet. Reglene om hva som ikke føres på vitnemålet/kompetansebeviset er uendret (forskrift til opplæringsloven § 3-47).
• 10%-regelen opprettholdes. Høyt fravær kan medføre at læreren ikke har tilstrekkelig vurderingsgrunnlag til å gi karakter i faget. Dette skal varsles skriftlig. Varselet gis i Oppad.
• Kontaktlærer unntar fravær fra 10 %-regelen når egenmeldingsskjema er mottatt. 

Det er egne regler for elever som er pålagt karantene pga. smitte eller mistanke om smitte av koronavirus.


Malakoff videregående skole, 9.3.20
rektor Sigrid Sandvand