Muntlig eksamen avlyst

Regjeringen har besluttet å avlyse skriftlige og muntlige i eksamener på 10. trinn og i videregående skole våren 2020. Privatisteksamener skal gjennomføres.

Elev ser på PC, der læreren er i skjermen - Klikk for stort bildeBåde skriftlig og muntlig eksamen er avlyst. Da er det desto viktigere at eleven deltar i den digitale undervisningen for å sikre seg standpunktkarakter. (Foto: iStock)

Alle skriftlige og muntlige eksamener i videregående er avlyst for elever. Elevene får fullverdig vitnemål selv om skriftlig eksamen er avlyst. I vitnemålet vil det stå at eksamen var avlyst. Dette har ikke konsekvenser for inntak til høyere utdanning. Elevene må bestå alle fagene for å få vitnemål.

Dette fører til større fokus og prioritering på å sikre vurderingsgrunnlaget frem til sommeren, slik at alle elever får standpunktkarakterer. For at lærerne skal få et godt nok grunnlag for å sette karakter, er både elevenes deltakelse og innlevering av oppgaver viktig. Kravene til å sette standpunktkarakter før skriftlig eksamen (lokal eksamen) og før fellessensur (sentral eksamen) bortfaller når disse eksamenene er avlyst. Det betyr at skolene her kan sette standpunktkarakterer helt mot slutten av skoleåret.

Derfor er det viktig at elevene deltar i hjemmeundervisningen, slik de normalt gjør på skolen, for å sikre seg en god standpunktkarakter.

Du kan lese mer på Utdanningsdirektoratet sine nettsider.