Penger til videre studier - søk lokalt stipend

Du kan få inntil 35.000 kroner over fem år til studiene dine ved å søke på det lokale stipendet M. Peterson & Søns Fond til Arbeidslivets Fremme. 

Klikk for stort bildeIllustrasjonsfoto.  

Hvis du er fra Moss, Rygge, Råde, Vestby eller Våler og tar høyere utdanning, fins det muligheter til å få en litt bedre studentøkonomi. En søknad til et lokalt fond kan gi deg inntil 35.000 kroner over fem år. Et eksempel er eksempel er M. Peterson & Søns Fond til Arbeidslivets Fremme. I 2018 delte fondet ut 170.000 kroner.

Stiftelsen ble etablert i 1951, og har siden da delt ut penger til mer enn tusen studenter. I 2020 håper fondet å markere Moss bys 300-årsjubileum ved å dele ut rekordmange stipender.

De siste årene har antall søkere gått langsomt nedover. Nå har styrelederen tatt grep:

- Målgruppen vår som er unge studenter fra Mosseregionen, forholder seg til digitale arenaer der vi ikke vært så synlige og tilgjengelige. I år har vi laget nettsider som gjør det enklere å finne oss og søke om et stipend. Dessuten vil vi være aktive og fortelle om oss i sosiale medier. Det ser vi allerede gode effekter av, forteller styreleder Erik Mollatt.

Formålet er å stimulere til høyere utdanning blant unge i Moss, Rygge, Råde, Vestby og Våler. Et av kriteriene er at studiet skal være rettet mot næringslivet. Dermed bidrar fondet til å at det lokale næringslivet sikres relevant kompetanse i fremtiden.

Hver søker kan få inntil 7 000 kroner per år fra dette fondet. Det må søkes hvert år, og den enkelte kan få studiestøtte i inntil fem år. 

Søknadsfristen er 31. desember 2019. 

Du kan lese mer og søke om et stipend på https://www.mpetersonfond.no/. Du kan også å følge fondet på Facebook: https://www.facebook.com/mpetersonfond/.