Reisestopp til utlandet og innstramming av arrangementer

Viken fylkeskommunen innfører nå full stopp i utenlandsreiser for ansatte og elever, og strammer inn på arrangementer. Dette gjelder også vår skole. Dette er tiltak etter «føre var»-prinsippet og et ønske om å bidra i den nasjonale dugnaden for å unngå spredning av koronasmitten.

Klikk for stort bildeMalakoff vgs følger Folkehelseinstituttets og Viken fylkeskommunes retningslinjer i forhold til korona-viruset.    

Derfor er det besluttet å avlyse utenlandsreiser og stramme inn på arrangementer på ubestemt tid. Det skjer med umiddelbar virkning fra og med 10.mars.

Det vil si at det innføres reisestopp for alle utenlandsreiser i Viken fylkeskommunes regi for både ansatte og elever. Alle planlagte skoleturer til utlandet må avlyses så lenge forbudet varer.  

Det er situasjonen de siste dagene med en rask eskalering av utbredt smitte i flere land - som igjen kan medføre strakstiltak som portforbud, karantene og lignende - som er en medvirkende årsak til at vi tar dette grepet. 

Innstramming av arrangementer

Skolene har fått beskjed om å vurdere om det er strengt nødvendig å avholde større arrangementer som involverer mange eksterne deltakere,  eller om disse skal avlyses. Dette gjelder for eksempel informasjonsmøter, foreldremøter, tilstelninger, kurs, eller «åpen skole»-dager.

Innstrammingen gjelder også for ansattes/elevers deltakelse på lignende eksterne arrangementer, dersom dette strengt tatt ikke er nødvendig for undervisningen og øvrig skoledrift.

For spørsmål ta kontakt med rektor Sigrid Sandvand på mobil 41908443 eller ass.rektor Jan-Ivar Braathen på mobil 95027010