Slik blir undervisningen

Her kommer en oversikt over hvordan du som elev og ansatt ved Malakoff vgs skal forholde deg til undervisningen framover. 

Klikk for stort bildeElevene får digital undervisning i tida framover.  

TIL ELEVER:

 • All undervisning, oppgaver, innlevering og vurdering vil nå foregå på digitale arenaer. Ingen elever skal være på skolen eller i praksis.
 • Timeplanen skal i utgangspunktet følges. Det må være mulig for lærerne å få tak i deg på det tidspunktet faget er satt opp. Mange lærere vil gjennomføre videoundervisning og vurderingssituasjoner over for eksempel Teams – med alle, noen eller en og en. Læreren gir deg beskjed hvis du skal jobbe med oppgaver uavhengig av timeplanen.
 • Det er ikke gitt annen beskjed fra Udir enn at standpunktkarakterer skal gis og at eksamen går som vanlig. Du vil få underveisvurdering av lærerne.
 • Hvis du ikke følger vurderingssituasjoner står du i fare for å ikke få standpunktkarakter pga. manglende vurderingsgrunnlag.
 • Manglende innleveringer kan også føre til nedsatt karakter i orden. 
 • Hvis du har behov for PC-hjelp kan du kontakte/sende en e-post til:  hjelp-malakoff@ostfoldfk.no. Da vil du få svar og eventuelt en avtale om å komme innom skolen.
 • Hvis du er syk og ikke kan delta i opplæringen, må du som vanlig legge inn fraværet i Oppad og gi melding til kontaktlærer og faglærere. 
 • Rådgiverne er tilgjengelig på telefon og e-post.

ELEVTJENESTEN:

Det er helt naturlig å kjenne på uro og bekymringer i denne spesielle tiden. Flere av dere kan også oppleve at det er utfordrende å strukturere hverdagen. Elevtjenesten er tilgjengelig for å hjelpe deg på telefon, e-post eller chat.

 • Rådgiver for TIP, byggfag, elektro og kombinasjonsklassene er Inger Kathrine Breifjell og kan kontaktes på tlf. 952 76 602 eller på e-post ingbre@ostfoldfk.no
 • Rådgiver for HO er Lisbeth Melvær og kan kontaktes på tlf. 482 61 589 eller på e-post lismel2@ostfoldfk.no
 • Karriererådgiver for STUSP er Ann-Kristin Eliassen og kan kontaktes på tlf. 472 39 592 eller på e-post anneli1@ostfoldfk.no
 • Sosialrådgiver for STUSP og spes. ped. rådgiver er Hanna de Lange og kontaktes på tlf. 990 28 415 eller på e-post hannamd@ostfoldfk.no
 • Helsesykepleier Cecilie Jensen kan kontaktes på tlf. 959 96 388 eller på e-post cecilij@ostfoldfk.no
 • NAV-veileder Jon Sigve Skard kan kontaktes på tlf. 951 05 859 eller på e-post jonssk@ostfoldfk.no

Ikke nøl med å ta kontakt med Elevtjenesten!

IT:

Dersom du trenger IT-hjelp, ta kontakt på denne e-posten hjelp-malakoff@ostfoldfk.no Da vil du få svar og eventuelt en avtale om å komme innom skolen.

TIL LÆRERE:

 • Les grundig informasjonen som er gitt til elevene over.
 • Tilstreb normal arbeidsbelastning og stor grad av forutsigbarhet for elevene.
 • Dere kan ikke avtale fysiske møter med elevene.
 • Det er laget en OneNote-notatblokk i MALA Ansatte – IT-informasjonsteknologi til hjelp og støtte i å gjennomføre digital undervisning.
 • Det kan bli vanskelig å ha et like bredt vurderingsgrunnlag som under normale omstendigheter. Vi oppfordrer dere til å være fleksible og tenke kreativt. Del ideer i OneNote-notatblokka.
 • Når dere avholder vurderingssituasjoner bør dere i størst mulig grad følge «prøveplanen». Samarbeid med klassens øvrige lærere for å sikre at belastningen på elevene blir jevnest mulig.
 • Det skal varsles om manglende vurderingsgrunnlag på vanlig måte. Gi beskjed til nærmeste leder dersom det skal sendes varsel til elever under 18 år. Lederen vil sørge for at varselet blir sendt fra kontoret til foresatte.
 • Vi oppfordrer alle til å bruke de oppsatte møtetidspunktene (fagteam, seksjonsmøtetid) til å dele erfaringer og praksis. 

TIL FORESATTE:

 • Vi oppfordrer foresatte til å motivere elevene til skolearbeid.
 • Ta kontakt med kontaktlærer ved behov.

Med vennlig hilsen

Sigrid Sandvand

Rektor - Malakoff videregående skole