Ungdataundersøkelsen kommer

Formålet med ungdataundersøkelsen er å gi ungdommer som går på videregående skole i Østfold mulighet til å fortelle lokale politikere og myndigheter om hvordan det er å vokse opp i sitt lokalmiljø.

I uke 7 skal alle elever gjennomføre Ungdataundersøkelsen. - Klikk for stort bildeI uke 7 skal alle elever gjennomføre Ungdataundersøkelsen. Trine Sirnes

I tillegg er det et ønske å skaffe ny kunnskap om ungdoms oppvekstsvilkår som kommunene og fylkeskommunen kan bruke i sitt arbeid med denne aldersgruppen. Undersøkelsen gir også mulighet for sammenligning med andre kommuner og nasjonale tall og bidrar til forskning.

Undersøkelsen skal gjennomføres i uke 7 på Malakoff. Det er frivillig å delta, men vi ønsker at så mange som mulig svarer, nettopp for å få et godt grunnlag for å planlegge og legge til rette for ungdommene våre.

Dette er noe elevene får spørsmål om: Forhold til skole, venner og foreldre, fritid og fritidsaktiviteter, helse, trivsel og livskvalitet, mobbing og seksualitet .

Ansvarlige for gjennomføring av undersøkelsen er Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet – storbyuniversitetet og KoRus - Øst, på oppdrag fra Østfold fylkeskommune.

Les mer i informasjonen som alle elever får med hjem.