Skolens visjoner og verdier

Malakoff videregående skoles visjon er å være best på mestring og miljø i et mangfoldig læringsfellesskap.

Malakoff skal være en kombinert skole hvor alle medarbeidere skal tenke helhetlig funksjoner og på tvers av funksjoner og fagmiljøer. Eleven som helt menneske skal være i fokus for all vår virksomhet.  

Skolen skal ha et lærings- og arbeidsmiljø som fremmer ansvar, nytenking, læring og utvikling av faglig, personlig og sosial kompetanse.

Å samarbeide for et godt resultat er en god verdi. - Klikk for stort bildeÅ samarbeide for et godt resultat er en god verdi. Trine Sirnes

Malakoff videregående skole arbeider for å skape:

- høy faglig kvalitet

- et utfordrende og trygt læringsmiljø

- tilpasset opplæring for alle elever

 

Malakoff videregående skole har disse kjerneverdiene:

Respekt

Det vil si at vi

- verdsetter mangfoldet og anerkjenner hverandre

- aktivt motarbeider mobbing og diskriminering

- har et fellesskap basert på toleranse og aksept for våre felles verdier

 

Tillit

Det vil si at vi

- stoler på hverandre

- gjør det som forventes av oss

- er rause mot hverandre

 

Endringsvilje

Det vil si at vi

- strekker oss etter å bli bedre

- våger å tenke nytt

- er kreative og løsningsorienterte

 

Åpenhet

Det vil si at vi

- kommuniserer redelig og hensynsfullt

- gir hverandre støtte, ros og konstruktiv kritikk

- deler med hverandre og viser interesse for hverandres arbeid

 

Engasjement

Det vil si at vi

- viser solidaritet

- viser pågangsmot, initiativ og arbeidsglede

- aldri gir oss!