Helsefremmende skole

Elevene bør være uthvilte, mette og i god fysisk og psykisk form for å kunne møte skolehverdagen. Likeledes trenger de ansatte god fysisk og psykisk helse for å ta seg av elevene og alle oppgaver som skal gjøres på skolen. Derfor er Malakoff med i prosjektet Helsefremmende skole, et fylkeskommunalt tiltak for å hindre frafall.

Aktive elever på den årlige Markadagen i Mossemarka for VG1. - Klikk for stort bildeAktive elever på den årlige Markadagen i Mossemarka for VG1.

På Malakoff kan du kjenne igjen de helsefremmende tiltakene blant annet gjennom:

Markadagen på vg1

Hver vår drar hele vg1 ut på natursti i Mossemarka med grilling på skihytta.  

Aktivt og sosialt friminutt

Gjennom skoleåret arrangeres en volleyballturnering hvor klassene stiller med et volleyball-lag. De som ikke ønsker å spille, har ansvar for å heie og gjøre hverandre gode. Biblioteket er også åpent med et utvalg av aktiviteter (sjakk, brettspill, kortspill). Bordtennisbord ute inviterer til spill og lek, og et stort sjakkbrett inne på gulvet ved hovedinngangen gir rom for både aktiv og mental trening.

Elevene kan spille sjakk på gulvet ved hovedinngangen. - Klikk for stort bildeElevene kan spille sjakk på gulvet ved hovedinngangen. Trine Sirnes

Skolemat

I store deler av året får elevene gratis grøt til frokost, samt frukt i friminuttene. Det er gratis frokost til elever i eksamensperioden.

Fysisk aktiv læring

Mange av fellesmøtene for de ansatte på Malakoff starter med 5-10 minutter «bøy og tøy», dette skal gi inspirasjon og tips til lærere som ønsker å bryte opp undervisningen med litt aktiviteter for å unngå langvarig stillesitting, som er et av hovedpunktene fra helsedirektoratet i forebygging av livsstilssykdommer. Det er også opprettet et verktøy som er sendt ut til alle lærere med ferdige undervisningsopplegg skreddersydd for mange fag, der læringen skal skje gjennom fysisk aktivitet.

Psykisk helse

Skolen har en helsesøster som er ansatt i 100% stilling, det er også en psykiatrisk sykepleier som jobber tett med elevtjenesten for å hjelpe elever med eventuelle utfordringer i hverdagen. Hvert år arrangeres verdensdagen for psykisk helse blant annet med foredragsholdere og stand i kantinen med helsesøster, psykiatrisk sykepleier og miljøarbeider.