Dette tilbyr vi

Som ansatt hos oss får du en spennende arbeidsplass med varierte oppgaver, gode kollegaer og mulighet for karriereutvikling.

Som arbeidstaker i Østfold fylkeskommune er du med på å forvalte viktige samfunnsoppgaver og du er med på å gjøre en forskjell for innbyggerne i Østfold.

Vi ønsker at våre medarbeidere skal kunne utvikle seg faglig i sin jobb.

Østfold fylkeskommune er en organisasjon som endres kontinuerlig. For å gi våre innbyggere de beste tjenestene og våre medarbeidere de beste forutsetningen for å løse oppgavene, legger vi til rette for faglig og personlig utvikling av den enkelte medarbeider. 

Østfold fylkeskommunes virksomheter har et mangfold av brukere. Vi ønsker at den som ansettes kan bistå våre virksomheter med å tilrettelegge sine tjenester slik at dette mangfoldet blir utviklet og støttet på en positiv måte. Erfaring og kjennskap til andre kulturer enn den norske er derfor en ønsket kvalifikasjon.

Dette tilbyr vi