Internasjonalisering

Verden endrer seg raskt både kulturelt, sosialt og politisk. Internasjonalisering er derfor et viktig skolepolitisk mål, både nasjonalt og i Østfold fylkeskommune. St. meld. Nr. 14 sier at alle i norsk skoler skal få ta del i internasjonalt relevant fagkunnskap og samtidig lære om språk og kultur.

Internasjonalisering