Kombinasjonsklasser

Kombinasjonsklasser er et skoletilbud til deg som er mellom 16 - 20 år og som har mangelfullt vitnemål fra eller ikke har fullført grunnskole på grunn av kort botid i Norge.

Klikk for stort bilde

Kombinasjonsklassene drives i samarbeid med Moss kommune. Målet er at elevene skal ha et best mulig faglig grunnlag for å fortsette i et ordinært tilbud på videregående skole innen et eller to år. Målet er også at de skal forstå det norske skole- og utdanningssystemet så godt at de kan velge rett programområde slik at de senere kan skaffe seg en utdanning. Tilsvarende tilbud er opprettet ved Greåker vgs og Askim vgs, og planlegges utvidet til alle regioner i Østfold fylke.

Kombinasjonsklasser