Påbygg

Fullført og bestått yrkesfag, men ønsker å studere videre? Generell studiekompetanse gir mulighet for opptak til de fleste studier ved høgskoler og universiteter.

Påbygg