Her kan du lese om hvilke regler som gjelder under eksamen og hvilken klagerett du har på ulike eksamener.

Som elev får du en ny sjanse til å gå opp til eksamen hvis du får karakteren 1 i standpunkt eller på eksamen, eller hvis du har dokumentert fravær på eksamen.

Hvis du har en funksjonshemming, sykdom, skade eller allergi som gjør det nødvendig med spesiell tilrettelegging ved eksamen, kan du søke om dette.

Fire elever rundt et bord

Ved skriftlig eksamen legger skolen til rette for at du skal kunne bruke pc for å besvare eksamen. I noen fag må du besvare eksamensoppgaven ved hjelp av pc.

Eksamen kan være forskjellig fra fag til fag. På Utdanningsdirektoratets sider og i rammedokumentene kan du finne ut mer om forberedelsestid, eksamensoppgaver, hjelpemidler, gjennomføring og vurdering.

Her er lenker til de nettbaserte hjelpemidlene du kan bruke på eksamen. Det kan være enkelte begrensninger i nettstedene.