IT-avdelingen

Digital kompetanse er viktig og derfor satser vi på daglig bruk av digitale verktøy i alle fag. IT-avdelingen når du på e-post hjelp-malakoff@ostfoldfk.no

Klikk for stort bildeDette er IT-avdelingen på Malakoff skoleåret 2019-2020.  

Skolens IT-avdeling ligger sentralt ved den store kantina og biblioteket på rom A110. Våre åpningstider er hver skoledag fra kl 07.45 - 15.30. Her får du hjelp og veiledning i forhold til teknisk vedlikehold av din skole-pc, både når deg gjelder maskinvare og programvare. Vi hjelper deg også med å koble din mobiltelefon til skolens trådløse nettverk. 

Du får utdelt en skole-pc når du har undertegnet en utlånsavtale. Dette gir deg både rettigheter og plikter som du kan lese mer om i utlånsavtalen. 

Ved eventuell tap eller skade på utlånsutstyr fra skolen, må du henvende deg så fort som mulig til oss på IT. I slike tilfeller gjelder følgende rutine: 

  • Når du opplever skade/tap, må du melde fra til oss med det samme. 
  • Vi skriver ned forklaringen din på hvordan skaden har oppstått.  
  • Skader som du volder forsettlig (med vilje) eller uaktsomt (du har gjort noe du burde skjønt at du ikke skulle gjort) blir du erstatningspliktig for, med et beløp tilsvarende det beløpet reparasjonen koster, men ikke mer enn maksbeløpet som står beskrevet i utlånsavtalen. 
  • Det er viktig at du beskriver den faktiske forklaringen. 
  • En forklaring av typen «vet ikke hva som skjedde», vil ikke føre til at skaden dekkes, og du vil dermed bli erstatningspliktig. 

Kontakt

Elisabet Breimo
E-post
Telefon 69 24 22 24
Mobil 905 77 490
Steinar Lilleng
E-post
Telefon 69 24 22 74
Emir Nukic
E-post
Telefon 69 24 22 74
Henrik Saastad Utberg
E-post