Skoledager, ferier og fridager 2020/2021

Her finner du en oversikt over skoledager, ferie og fridager høsten 2020 og våren 2021.

Her kan du se en oversikt over skoleåret 2020/2021

 

August

17. aug. – Første skoledag

September

28. sep.–2. okt. – Høstferie (uke 40)

Oktober

28. sep.–2. okt. – Høstferie (uke 40)

November

13. nov. – Fridag for elevene

Desember

21. des. – Siste skoledag før jul

Januar

4. jan. – Første skoledag

Februar

22.–26. feb – Vinterferie (uke 8)

Mars/April

29. mars–5. apr. – Påskeferie

Mai

13. mai – Kristi himmelfartsdag

14. mai –  Fridag for elevene  

17. mai – Grunnlovsdag

24. mai – 2. pinsedag

Juni

18. jun. – Siste skoledag

Total antall skoledager per år: 190.

Den enkelte skoles skolerute kan avvike noe.

Du kan lese mer og se flere skoleruter på Viken.no skoleruta for 2020 2021