Tilrettelagt opplæring

Dette tilbudet er til elever som har behov for en tilrettelagt opplæring. Det vil si at de har en individuell opplæringsplan (IOP) med kompetansemål hovedsakelig fra overordnet del av læreplan for videregående skole, og noen kompetansemål knyttet til den enkeltes utdanningsprogram.
Et av hovedfokusene på avdelingen er å bistå elevene til å utvikle ferdigheter innen livsmestring.

Hva er livsmestring?

”Å utvikle ferdigheter og tilegne seg praktisk kunnskap som hjelper den enkelte til å håndtere medgang, motgang, personlige utfordringer, alvorlige hendelser, endringer og konflikter på en best mulig måte. Å skape en trygghet og tro på egne evner til å mestre også i fremtiden.” (Prebensen & Hegestad, LNU, 2017)

Dette er viktige egenskaper i forhold til å ta gode valg for seg selv, klare seg best mulig etter endt skolegang.
For å nå disse målene møter vi elevene på avdelingen med å vektlegge praktisk arbeid og læring av ferdigheter den enkelte vil ha behov for i voksenlivet.
Elevene på studiespesialiserende linje får tre år i skolen.
Yrkesfagelevene går to år på skolen og deretter to år som lærekandidat ved Fortuna, Personalparter eller i ekstern bedrift. Dette kan føre til et kompetansebevis og noen vil også ha mulighet for å ta fagbrev på sikt.
Enkelte elever kan også få tilbud om vg-3 i skolen.

Til toppen